Müzayede Kuralları

Müzayede Kuralları

Evvel Zamandan olarak düzenlediğimiz online müzayedelerin katılımcıları ve alıcıları aşağıdaki sözleşme şartlarını peşinen kabul ederler.

1- Evvel Zamandan Devrim Çakaloz’a ait online müzayedeler düzenleyen bir şahıs firmasıdır. Evvel Zamandan üçüncü şahısların ürünlerini elektronik ortamda açık artırma yöntemiyle satan aracı durumundadır ve hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır. Müzayedede satılan ürünler satıcılarına aittir.

2- Müzayedelere katılabilmek için www.evvelzamandan.com adresinden üye kaydı yapılarak üye numarası almak zorunludur. E-mail aktivasyonu yapmayanlar teklif veremezler.

3- Müzayede başlangıç ve bitiş tarihleri Evvel Zamandan tarafından belirtilecektir. Müzayede kataloğunda yer alan ürünlerle ilgili bilgiler, fotoğraf ve görsel materyal taahhüt niteliğinde olmayıp rehberlik ve genel bilgi verme amaçlıdır. Ürünlerin renk, ton ve genel durumunda farklılıklar olabilir. Her ürünün yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur.

4-  Müzayedelerde müzayedeye çıkan her ürünün bir başlangıç fiyatı vardır. Bir ürüne bir katılımcının ilk peyi vermesiyle ürünün başlangıç fiyatı güncel fiyatı olmuş olur. Aynı ürüne başka bir katılımcı pey vererek güncel fiyatı arttırmazsa ürüne pey veren tek katılımcı ürünü başlangıç fiyatına almış olur. Birden çok katılımcının ürüne pey verdiği durumda müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek peyi veren katılımcı geçerli güncel fiyattan ürünü almaya hak kazanır. Bir diğer deyişle müzayede sonunda en yüksek peyi veren katılımcı ürünü verdiği en yüksek peyden değil diğer katılımcıların süre içinde yaptıkları pey artırımlarıyla ürünün ulaştığı son güncel fiyattan satın almış olur. Her koşulda güncel fiyatın en yüksek peyi geçmesi mümkün değildir. Müzayede sisteminin işleyişine göre katılımcılar birbirlerinin verdikleri peyleri göremezler. Güncel fiyatın artmasından ürüne diğer katılımcıların da pey verdiği anlaşılır. Müzayede devam ettiği sırada hali hazırda ürüne en yüksek peyi vermiş olan katılımcı ürünün kendi üzerinde olduğu mesajını alacaktır. Bu mesajı almadığı takdirde başka bir katılımcının kendisinden yüksek pey vermiş durumda olduğunu anlayacaktır Bu durumda ürünün kendisine geçmesi için o andaki en yüksek peyi vermiş olan diğer katılımcının peyini geçene kadar yani ‘ürün sizde’ mesajını alana kadar peyini yükseltmesi gerekir.  Bir ürüne verilen pey güncel fiyatın üzerinden aşağıdaki artırım aralıklarına (5. Maddede belirtilmektedir) göre yapılabileceği gibi tavsiye edilen katılımcının ürüne biçtiği en yüksek değeri yazarak pey vermesidir. Artırım aralıkları ürünün geldiği güncel fiyata göre belirlenir ve minimum pey artırımının miktarını gösterir. Pey ver butonunun solundaki + işaretine tıklandığında listede belirlenen minimum artırım yapılmış olur ve güncel fiyat bu minimum değere göre yükselir. Katılımcı minimum pey arttırdığı halde ürünün kendisinde olmadığını görüyorsa daha önce de belirtildiği gibi halihazırda başka bir katılımcı en yüksek peyi vermiş durumda demektir. Ürüne istenen sayıda pey verilebilir. Katılımcı vermiş olduğu peyi geri çekemez veya rakamı azaltamaz.

5-  Ürün fiyatı kademeli artırım aralıkları;

1.            1.-TL ‘den 20.-TL’ye kadar – 1.-TL

2.            20.-TL’den 50.-TL’ye kadar – 2.-TL

3.            50.-TL’den 100 TL’ye kadar – 5.-TL

4.            100.-TL’den 250.-TL’ye kadar – 10.-TL

5.            250.-TL’den 500.-TL’ye kadar – 25.-TL

6.            500.-TL’den 1.000.-TL’ye kadar – 50.-TL

7.            1000.-TL’den 5.000.-TL’ye kadar  – 100 TL

8.            5000.- TL’den 10.000 TL’ye kadar – 250 TL

9.            10.000.-TL ve üzeri – 500.-TL

6- Satın alınan ürünün bedeli havale, EFT veya kredi kartı yoluyla peşin olarak müzayede gününden en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcılardan aldıkları ürün tutarına ilave olarak %15 müzayede komisyonu ve müzayede komisyonu üzerinden %18 KDV ücreti alınır. %18 KDV sadece müzayede komisyonuna uygulanır. Alıcıya sadece müzayede komisyonu faturası gönderilir. Bir lotun mülkiyeti alıcı hesabını tamamen ödedikten sonra üzerine geçecektir. Ödemeden itibaren Evvel Zamandan ürünü 7 işgünü içinde kargo yoluyla gönderecektir. Alıcının yanlış adres bildirimi, adres değişikliği veya kargo firmasından kaynaklanan nedenlerinden kaynaklanan gecikmelerden Evvel Zamandan sorumlu değildir. Kargo ücreti alıcıya aittir. PTT Kargo ile gönderim yapılmamaktadır.

7-  7 gün içinde bedelleri ödenmeyen ürünler iptal edilir. Bu durumun tekrarlanması halinde üyelik iptal edilir. Farklı üyeliklerle bu davranışın tekrarlanması halinde Evvel Zamandan kanuni yoldan işlem başlatma hakkına sahiptir.

8-  Alıcı, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Firma, Alıcı’ya posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Alıcı, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Evvel Zamandan’a bildirmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Evvel Zamandan verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin Alıcı’ya hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir.

9-  Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir takyidat bulunması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden satıcı kişiye aittir. Evvel Zamandan satıcı için aracı konumunda olduğu için herhangi bir ayıptan ve zapttan ve benzeri hukuki durumlardan sorumlu değildir.

10- İnternet adresinde yer alan bütün görsel materyaller ve yazılar Evvel Zamandan’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

11- Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve müzayedeye katılan herkes ve Evvel Zamandan’a satılması için ürün veren satıcılar yukarıdaki şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri  peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz.

12- Evvel Zamandan katılımcının kayıt esnasında verdiği e-mail adresine ve cep telefonu numarasına bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bunların istenmemesi durumunda mezat@evvelzamandan.com  adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj gönderilmesi yeterlidir. 

13-  Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerini hükümsüz kılmaz.

14-  Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda İzmir – Karşıyaka Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.